Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่

1.ม.ค.64

16 เมษายน 2564

12.ธ.ค.63

16 เมษายน 2564

11.พ.ย.63

16 เมษายน 2564

10.ต.ค.63

16 เมษายน 2564

9ก.ย.63

16 เมษายน 2564

8.ส.ค.63

16 เมษายน 2564

7.ก.ค.63

16 เมษายน 2564

6.มิ.ย.63

16 เมษายน 2564

5.พ.ค.63

16 เมษายน 2564

4.เม.ย.63

16 เมษายน 2564

3.มี.ค.63

16 เมษายน 2564

ก.พ.63

16 เมษายน 2564
TOP