Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางสาวสภาวดี สุถาวรกุล

นางสาวสภาวดี สุถาวรกุล

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดปัตตานี
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี หลังที่ 3 (4 ชั้น) ชั้นที่ 3 ปีกซ้าย ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP