Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่

ม.ค.63

16 เมษายน 2564

mi.y.62

19 พฤศจิกายน 2562

ph.kh_.62

19 พฤศจิกายน 2562

em.y.62

19 พฤศจิกายน 2562

em.y.62

19 พฤศจิกายน 2562

mii.kh_.62

19 พฤศจิกายน 2562

k.ph_.62

19 พฤศจิกายน 2562

m.kh_.62

19 พฤศจิกายน 2562

th.kh_.61

19 พฤศจิกายน 2562

ph.y.61

19 พฤศจิกายน 2562

srupcchadchuuecchadcchaangepnraayeduuentulaakhm_pii_61_0

19 พฤศจิกายน 2562

euueduuent.kh60

19 พฤศจิกายน 2562
TOP