Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางสุจินดา บุญแอ

นางสุจินดา บุญแอ

แรงงานจังหวัดปัตตานี
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี หลังที่ 3 (4 ชั้น) ชั้นที่ 3 ปีกซ้าย ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรจ.ปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติเยี่ยมผู้ประกันตน  ณ  สถานพยาบาล

สรจ.ปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติเยี่ยมผู้ประกันตน ณ สถานพยาบาล

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP