Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกตั้งและการแจ้งชื่อผู้ลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameIMG_20220610_0004

ขนาด : 6945.55 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 10 มิ.ย. 2565
TOP