Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

ข่าวกิจกรรม

สรจ.ปัตตานี ร่วมสือสานประเพณีไทย สมโภชน์และแห่เทียนพรรษา ปี 2560 ...

จังหวัดปัตตานี ตรวจเรือประมงป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ...

จังหวัดปัตตานี ตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ...

สรจ.ปัตตานี ออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายรัฐบาล ...

จังหวัดปัตตานี ตรวจเรือประมงป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ...

สรจ.ปัตตานี ร่วมโครงการเยี่ยมวัดและปฏิบัติธรรมสัญจร ...

TOP