Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

แรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่กลุ่มสมาชิกในฟาร์มตัวอย่างฯ

pll_content_description

TOP