Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ปิดโครงการ 1 อำเภอ 1 กลุ่มอาชีพ

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ปิดโครงการ 1 อำเภอ 1 กลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมที่ 11 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าปาเต๊ะ ดำเนินการวันที่ 16-20 มกราคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาลีอายร์ ม.2 ตำบลตาลีอายร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

TOP