Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

สรจ.ปัตตานี ออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายรัฐบาล

pll_content_description

 

 เมื่อวันพุธ 3  พฤษภาคม  2560 จ่าเอกพันธ์ชิต  กิจหวัง  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดปัตตานี นำทีมส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายรัฐบาล  เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ณ  ลานศิลปวัฒนธรรม ถนนสายบุรี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 

TOP