Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

สรจ.ปัตตานี รวมทีมบูรณาการนำภารกิจด้านแรงงานแบบครบวงจร ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการในรูปแบบของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี

pll_content_description

TOP