Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี

pll_content_description

จังหวัดปัตตานี  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน  เวลา  สถานที่  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ปฏิบัติหน้าที่ประจำตำบลตรัง อำเภอมายอ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา  ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทรายขาว สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ศาลากลางปัตตานี

รายละเอียดตามที่แนบ….ผู้ผ่านข้อเขียน

TOP