Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี

pll_content_description

              ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดปัตตานี ลงวันที่  ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานประจำตำบลตันหยงจึงงา อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  จำนวน ๑ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๙ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร ๓ ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี  นั้น  

                จังหวัดปัตตานี  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน  เวลา  สถานที่  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน ในวันที่ ๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทรายขาว สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี

ประกาศรายชื่อ

 

TOP