Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี

pll_content_description

จังหวัดปัตตานี  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน  เวลา  สถานที่  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ปฏิบัติหน้าที่ประจำตำบลตรัง อำเภอมายอ  ครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน ในวันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทรายขาว สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

รายละเอียดตามที่แนบ…ประกาศรายชื่อ

TOP