Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับสอบ เพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี

pll_content_description

จังหวัดปัตตานี  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน  เวลา  สถานที่  และระเบียบเกี่ยวกับสอบ เพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ปฏิบัติหน้าที่ ๑) ประจำตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ ๒) ประจำตำบลคอลอตันหยง อำเภอหนองจิก ๓) ประจำศูนย์แรงงานอำเภอกะพ้อ และ ๔) ประจำตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์ ครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.  รายละเอียดตามประกาศที่แนบ..

ประกาศรายชื่อสอบข้อเขียน

TOP