Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี

pll_content_description

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

TOP