Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

ประการจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2564)

pll_content_description

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

TOP