Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
1. ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานประจำศูนย์แรงงงานอำเภอหนองจิก
2. ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานประจำตำบลราตาปันยัง อำเภอยะหริ่ง
ผู้ที่สนใจ ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 3 ถ.เดชา ต.สะบารัง   อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 1-7 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลา ราชการ) เท่านั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

TOP