Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

pll_content_description

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดปัตตานี ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ – ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ปฏิบัติหน้าที่ ๑) ประจำศูนย์แรงงานอำเภอหนองจิก และ ๒) ประจำตำบลราตาปันยัง อำเภอยะหริ่ง ครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
รายละเอียดตามเอกสารแนบ…… ประกาศรายชื่อ

TOP