Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี หลังที่ 3 (4 ชั้น) ชั้นที่ 3 ปีกซ้าย ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000

โทรศัพท์

073335159

อีเมล

pattani@mol.mail.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี

ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 3  ชั้น 3

ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี

จังหวัดปัตตานี 94000

โทรศัพท์ 0-7333-5159-60

โทรสาร 0-7333-5159

 

www.pattani.mol.go.th

E-mail : pattani@mol.mail.go.th

E-mail : rang_ngan@hotmail.com

 

TOP