Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

โครงการ หนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ จังหวัดปัตตานี กิจกรรมที่ 1

pll_content_description

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นางสุจินดา บุณแอ แรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี สุถาวรกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการจังหวัดปัตานี ปิดโครงการ หนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมที่ 1 การทำน้ำลูกหยี น้ำพริกลูกหยีและวุ้นกรอบลูกหยี ดำเนินการระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2562 ณ บ้านปูลาตาเย๊าะฆอ หมู่ที่ 5 ตำบลระแว้ง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

TOP