Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

แรงงานจังหวัดปัตตานี จัดโครงการหน่วยบริการ “จังหวัดเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ 2562

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมโครงการออกหน่วยบริการ “จังหวัดเคลื่อนที่” จังหวัดปัตตานี ประจำเดือนกันยายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี และร่วมโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมวัด ประชารัฐร่วมใจ ณ วัดประเวศน์ภูผา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีฯ

TOP