Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

สรจ. ปัตตานี เข้าให้สัมภาษณ์โครงการบูรณาการในการวิจัยเชิงนโยบาย เชิงลึกเกี่ยวกับเยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในการทำงาน การศึกษา หรือการฝึกอบรม

pll_content_description

TOP