Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

สรจ.ปัตตานี ร่วมโครงการเยี่ยมวัดและปฏิบัติธรรมสัญจร

pll_content_description

 

                          วันที่ 20 มกราคม 2560 นายวิชาญ  ม่วงใหม่ แรงงานจังหวัดปัตตานี  มอบหมายให้ นายขรรค์เพชร์  บุษรานนท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นำทีมข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตานี ร่วมกับส่วนราชการระดับจังหวัดปัตตานี ร่วมโครงการเยี่ยมวัดและปฏิบัตธรรมสัญจร ในช่วงวันธรรมสวนะ (วันพระ) เพื่อร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม และวิปัสสนากรรมฐานร่วมกับชุมชนชาวพุทธ ตลอดนำภัตตาหารถวายพระภิกษุ สามเณร และรับประทานอาหารร่วมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ชุมชน พระภิกษุ  สามเณร และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี   ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีนายวีรนันทน์  เพ็งจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีและร่วมพบปะชาวบ้าน 

TOP