Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

สรจ.ปัตตานี ร่วมสือสานประเพณีไทย สมโภชน์และแห่เทียนพรรษา ปี 2560

pll_content_description

 

             เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 จ่าเอกพันธ์ชิต  กิจหวัง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดปัตตานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ/เจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมกับจังหวัดปัตตานี ประดับตกแต่งเทียนพรรษาในพิธีสมโภชน์และแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560 โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมจัดแห่เทียนพรรษา นำไปถวาย ณ วัดพรหมประสิทธิ์ ตำบลบ้านนอก อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

TOP