Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

สรจ.ปัตตานี ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปัตตานี

pll_content_description

 

 สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 4/2560 ประจำเดือนมกราคม 2560 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและกำหนดการออกตรวจตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยมี จ่าเอกพันธ์ชิต  กิจหวัง  รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 13.30 น.

TOP