Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

สรจ.ปน.จัดโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี กิจกรรม : พัฒนาและทาสีอาคารเรียนตาดีกานูรุลอีมาน (นาพร้าว)

pll_content_description

วันที่ 29 พฤศจิกายน 62 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ จัดโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 กิจกรรม : พัฒนาและทาสีอาคารเรียนตาดีกานูรุลอีมาน (นาพร้าว) โดยมี นายวิภาค ภู่เพชร นายอำเภอปะนาเระเป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ โรงเรียนตาดีกานูรุลอีมาน หมู่ที่ 2 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

TOP