Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี

pll_content_description

จังหวัดปัตตานี ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ประจำตำบลตันหยงจึงงา อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและสรรหาฯ ในลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี

รายละเอียดตามที่แนบ…ประกาศรายชื่อ

TOP