Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับสอบ เพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี

pll_content_description

จังหวัดปัตตานี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน  เวลา  สถานที่  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ปฏิบัติหน้าที่ ๑) ประจำตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ ๒) ประจำตำบลคอลอตันหยง อำเภอหนองจิก ๓) ประจำศูนย์แรงงานอำเภอกะพ้อ และ  ๔) ประจำตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ…
ประกาศรายชื่อ สอบสัมภาษณ์

TOP