Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี

pll_content_description

จังหวัดปัตตานี ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ปฏิบัติหน้าที่ประจำตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
รายละเอียดตาม…ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

TOP