Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี

pll_content_description

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

TOP