Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี

pll_content_description

จังหวัดปัตตานี ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี
               ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและสรรหาฯ ในลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทรายขาว สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

TOP