Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

ประกาศผลการคัดเลือกและสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี

pll_content_description

จังหวัดปัตตานี ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี และให้ผู้ผ่านในลำดับที่ 1 มารายงานตัว ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก

TOP