Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี 4 อัตรา

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี
ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดสรร  4 อัตรา  
1. ตำแหน่ง บัณฑิตแรงงานประจำตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ 
2. ตำแหน่ง บัณฑิตแรงงานประจำตำบลคอลอตันหยง อำเภอหนองจิก
3. ตำแหน่ง บัณฑิตแรงงานประจำศูนย์แรงงานอำเภอกะพ้อ
4. ตำแหน่ง บัณฑิตแรงงานประจำตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์

ตั้งแต่วันที่  18 – 25 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี  ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 3 ถนนเดชา
ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 

ประกาศรับสมัคร 4 อัตรา

TOP