Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน และตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameประกาศ

ขนาด : 3984.91 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 12 ก.ค. 2564

pll_file_nameเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 1

ขนาด : 8117.29 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 12 ก.ค. 2564

pll_file_nameเอกสารแนบท้ายที่ 2

ขนาด : 1938.84 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 12 ก.ค. 2564

pll_file_nameเอกสารแนบท้ายที่ 3

ขนาด : 9013.75 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 12 ก.ค. 2564

pll_file_nameเอกสารแนบท้ายที่ 4

ขนาด : 2195.94 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 12 ก.ค. 2564

pll_file_nameเอกสารแนบท้ายที่ 5

ขนาด : 718.99 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 12 ก.ค. 2564

pll_file_nameเอกสารแนบท้ายที่ 6-7

ขนาด : 3358.61 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 12 ก.ค. 2564
TOP