Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

ประกาศจังหวัดปัตตานีเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน และตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

TOP