Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี ตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

pll_content_description
Preview

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปัตตานี ภายใต้การอำนวยการของนายวิชาญ ม่วงใหม่ แรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายขรรค์เพชร์ บุษรานนท์ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมกับฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปัตตานี และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดปัตตานี ตรวจบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน สถานประกอบการ จำนวน 5 แห่ง ลูกจ้าง จำนวน 99คน เมียนมา 82 คน กัมพูชา 17 คน ณ พื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี, อำเภอยะหริ่ง เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

TOP