Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี

pll_content_description

จังหวัดปัตตานี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมทรายขาว สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตนี
รายละเอียดตามเอกสารแนบ…..ประกาศสัมภาษณ์

 

TOP