จังหวัดปัตตานีจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ให้แก่อำเภอ

 

 นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ให้แก่อำเภอ เพื่อมอบให้แก่ประชาชนตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ/ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560