จังหวัดปัตตานีจัดพิธีบวงสรวงยอดฉัตรพระเมรุมาศจำลอง จังหวัดปัตตานี

 

 นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงยอดฉัตรพระเมรุมาศจำลอง จังหวัดปัตตานี  มี หัวหน้าส่วนราชการ/ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีบวงสรวงยอดฉัตรพระเมรุมาศจำลอง ณ สนามศักดิ์เสนีย์บริเวณโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560