สรจ.ปัตตานี ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

 

 นางสาวสวพร แซ่อุ่ย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน แทนแรงงานจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนแม่ลานวิทยา ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีฯ รวมถึงได้ออกหน่วยให้บริการด้านแรงงานตามภารกิจของกระทรวงแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี