สรจ.ปัตตานี ร่วมงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2560

 

 สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี โดยจ่าเอกพันธ์ชิต กิจหวัง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดปัตตานี พร้อมส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ และจัดนิทรรศการ ในงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ “ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์จังหวัดปัตตานี”  ประจำปี 2560   ทั้งนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี และ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี เข้ารับเกียรติบัตรหน่วยงานราชการ/องค์กรดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ในจังหวัดปัตตานี มีนายพงศ์เทพ  ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีฯ  ณ โรงแรมปาร์ค วิว ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 800 คน