สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานประจำศูนย์แรงงานอำเภอหนองจิก และบัณฑิตประจำตำบลทุ่งพลา