จังหวัดปัตตานี จัดพิธีรับมอบเสื้อคอโปโลสีดำ พระราชทาน

 

                            วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีรับมอบเสื้อคอโปโลสีดำ พระราชทาน โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  พระราชทานเสื้อยืดคอโปโลสีดำ ให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดปัตตานี สำหรับสวมใส่ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  มีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี