สรจ.ปัตตานี เยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ประจำปี 2560

 

 เมื่อวันที่ 24  กรกฎาคม  2560 นายขรรค์เพชร์ บุษรานนท์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก นายวิชาญ  ม่วงใหม่ แรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียติเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ประจำปีงบประมาณ 2560 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี เยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28  กรกฎาคม 2560 โดยมี วีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการมอบของเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ณ โรงพยาบาลปัตตานี