แรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในมหกรรมสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สถาบันเกษตรกรจังหวัดปัตตานี

 

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในมหกรรมสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สถาบันเกษตรกรจังหวัดปัตตานี  ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมด้านการตลาด การจำหน่วยผลผลิตและผลิตภัณฑ์ โดยมี นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีฯ ณ ลานโปรโมชั่น บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาปัตตานี