ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานีออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนถึงในระดับพื้นที่/ชุมชน

 วันที่ 19 กันยายน 2562 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางกิมิฑา ผอมฉิม นักวิชาการแรงงาน พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นำทีมออกหน่วยให้บริการด้านแรงงานแบบครบวงจรออกหน่วยเคลื่อนที่ในรูปแบบของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี เช่น แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านแรงงานฯ บริการค้นหาตำแหน่งงานว่าง บริการรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้บริการข้อมูลกฎหมายด้านแรงงาน บริการสาธิตอาชีพ ฯลฯ