จังหวัดปัตตานี จัดโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมวัด ประชารัฐร่วมใจ

 วันที่ 18 กันยายน 2562  นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายขรรค์เพชร์ บุษรานนท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมโครงการ "ผู้ว่าพาเยี่ยมวัด ประชารัฐร่วมใจ"  เนื่องในวันเทศกาลเข้าพรรษาและเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพระภิษุ สามเณร พุทธศาสนิกชน  ณ วัดสุวรรณากร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี