ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานีออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนถึงในระดับพื้นที่/ชุมชน

 

 วันที่ 18 กันยายน 2562  นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายขรรค์เพชร์ บุษรานนท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบัณฑิตแรงงานประจำอำเภอหนองจิก นำทีมออกหน่วยให้บริการด้านแรงงานแบบครบวงจรออกหน่วยเคลื่อนที่ในรูปแบบของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานีร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  มีนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ  และมีประชาชนเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง เช่น แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านแรงงานฯ บริการค้นหาตำแหน่งงานว่าง บริการรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้บริการข้อมูลกฎหมายด้านแรงงาน บริการสาธิตอาชีพ ฯลฯ