แรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562

 

 วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 นางสุจินดา บุญแอ  แรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ  ประจำปี 2562 จำนวน 200,000 ตัว ได้แก่ พันธุ์ปลาตะเพียนขาว และพันธุ์ปลายี่สกเทศ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณคลองระบายน้ำบ้านสามยอด หมู่ที่ 8 บ้านสามยอด ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี