ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานีออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนถึงในระดับพื้นที่/ชุมชน

 

 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดปัตตานี เยี่ยมชมการให้บริการด้านแรงงานของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี โดยมอบหมายให้  นางกิมิฑา ผอมฉิม นักวิชาการแรงงาน นำภารกิจด้านแรงงานบูรณาการร่วมกับหน่วยในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี ออกให้บริการในรูปแบบของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาปัตตานี ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น เป็นต้นไป